एकीकृत बस्ती

दिगो समाधानले २० वटा एकीकृत र गैर-एकीकृत बस्ती र नयाँ पुनर्स्थापित बस्तीहरूको २८० घरधुरीलाई व्यवहार्यता र उत्थानशील्तालाई सम्बोधन गर्नका लागि आश्रय पुनर्निर्माण सहयोग प्रदान गर्ने साइट योजनाको सहयोग प्रदान गर्दैछ।

पुनर्वास साइटहरूको लागि साइट योजना

दिगो समाधानले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) उत्पादन सहित विस्तृत एकीकृत बस्ती साइट योजना समर्थनको साथ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सहयोग गर्दैछ। यसमा तयारी कार्यहरू, पूर्व-सम्भाव्यता मूल्यांकन अध्ययन, इन्जिनियरिङ्ग टोलीद्वारा साइट योजना गर्ने, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संशोधित एकीकृत बस्ती नीति २०७५ अनुसार डीपीआरको विकास र अन्तमा, डीपीआर स्वीकृति चरणमा अनुगमन समर्थन समावेश हुनेछ।

आश्रय पुनर्निर्माणको लागि प्राविधिक सहयोग

दिगो समाधानले एक निगरानी-मात्र ढाँचा मार्फत पुनर्वास परिवारहरूलाई आश्रय पुनर्निर्माण समर्थन प्रदान गर्दैछ। मोबाइल ईन्जिनियरहरू र साइट प्रबन्धकहरूले नेपाल सरकारको निर्माण/आश्रय समूह द्वारा विस्तृत प्रगति माइलस्टोनहरू अनुगमन गर्नेछन्। चयनित पुनर्स्थापित बस्तीहरूमा आश्रय पुनर्निर्माण मार्गदर्शन गर्न १० मुख्य सन्देशहरू दिइएको छ।

प्राविधिक परीक्षण सर्वेक्षणको लागि मोबाइल इन्जिनियरिङ्ग टोली

दिगो समाधानले मोबाइल इन्जिनियरिङ्ग टोलीलाई विशिष्ट प्राविधिक आवश्यकताहरू र/वा उचित साइट योजनाहरूको अभाव सहित पुनर्स्थापित बस्तीहरूको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न खटाएको छ। बरसातको प्रभावहरू समाहित गरिएको छ भनेर सुनिश्चित गर्न, टोलीहरू वर्षा ऋतु अघि र पछी परिचालन गरिनेछ। सर्वेक्षण गरिएको साइटहरूको दीर्घकालीन व्यवहार्यता र लचिलोपन सम्बोधन गर्न उचित कदमहरू चाल्ने सुनिश्चित गर्नका लागि सर्वेक्षण खोजी र सिफारिसहरू स्थानीय अधिकारीहरू, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, र अन्य सम्बन्धित साझेदारहरूलाई वितरण गरिनेछ।ne_NPNepali
en_USEnglish ne_NPNepali